Cần sớm thu hồi 8,5 tỉ đồng tiền bán cây sưa để trả lại cho thôn Đông Cốc

Cây sưa trên 200 tuổi của thôn Đông Cốc.Ảnh: DANVIET
Cây sưa trên 200 tuổi của thôn Đông Cốc.Ảnh: DANVIET
Cây sưa trên 200 tuổi của thôn Đông Cốc.Ảnh: DANVIET

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top