Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần nghiêm trị “sâu đục thân”

Hạn mặn khiến người dân chịu cảnh mất mùa (ảnh minh họa, nguồn: Dân Trí)
Hạn mặn khiến người dân chịu cảnh mất mùa (ảnh minh họa, nguồn: Dân Trí)