Cần ngăn chặn, loại bỏ tư duy nhiệm kỳ trong xây dựng cơ bản

Công trình Nhà chờ Buốc Lốm (BA Bể) hiện bỏ hoang (ảnh minh họa)
Công trình Nhà chờ Buốc Lốm (BA Bể) hiện bỏ hoang (ảnh minh họa)
Công trình Nhà chờ Buốc Lốm (BA Bể) hiện bỏ hoang (ảnh minh họa)
Lên top