Cần làm gì để tránh tai nạn giao thông khi đường vắng trong lúc giãn cách?

Đường vắng người dân ra đường cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Ảnh: PC08
Đường vắng người dân ra đường cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Ảnh: PC08
Đường vắng người dân ra đường cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Ảnh: PC08
Lên top