Cần kịp thời hỗ trợ những người bán vé số dạo

Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ. Ảnh: T.L
Lên top