Cần hành động ngay để duy trì chuỗi lao động

Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách linh hoạt để bảo vệ nguồn lực lao động. Ảnh minh họa: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách linh hoạt để bảo vệ nguồn lực lao động. Ảnh minh họa: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách linh hoạt để bảo vệ nguồn lực lao động. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top