Cần có thời khóa biểu lý tưởng để học sinh có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

Học sinh rất muốn có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa mà không phải học thêm quá nhiều. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh rất muốn có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa mà không phải học thêm quá nhiều. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh rất muốn có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa mà không phải học thêm quá nhiều. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top