Cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với bác sĩ, nhân viên y tế

Hỗ trợ nhân viên y tế bị kiệt sức do làm việc chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Chương
Hỗ trợ nhân viên y tế bị kiệt sức do làm việc chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Chương
Hỗ trợ nhân viên y tế bị kiệt sức do làm việc chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Chương
Lên top