Cận cảnh mương Thụy Khuê bốc mùi hôi thối trước khi được cống hóa