Cần cảnh giác cao tình trạng qui tụ băng nhóm bằng cách cho tiền, phát áo

Băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Ảnh cắt từ clip.
Băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Ảnh cắt từ clip.
Băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Ảnh cắt từ clip.
Lên top