Cận cảnh đoạn sụt lún trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội