Cận cảnh cơ sở mầm non bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: QĐ
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: QĐ
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất. Ảnh: QĐ
Lên top