Cận cảnh cây cầu được đầu tư gần 20 tỉ đồng "đắp chiếu" 10 năm

Dự án cầu Khê Đầu Hạ, bắc qua sông Sào Khê nối giữ xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Ảnh: NT
Dự án cầu Khê Đầu Hạ, bắc qua sông Sào Khê nối giữ xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Ảnh: NT
Dự án cầu Khê Đầu Hạ, bắc qua sông Sào Khê nối giữ xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Ảnh: NT
Lên top