Cán bộ ở ALCII muốn tiếp tục làm việc ở Agribank!

Trụ sở Cty Cho thuê tài chính II - Ảnh: NLĐ
Trụ sở Cty Cho thuê tài chính II - Ảnh: NLĐ