QUẢNG TRỊ:

Cán bộ, người dân đua nhau xẻ thịt hàng trăm hécta đất “cấm”

Diện tích đất này nằm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, nhưng đã bị lấn chiếm trái phép để trồng rừng, thu lợi cho cá nhân. Ảnh: Q.N
Diện tích đất này nằm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, nhưng đã bị lấn chiếm trái phép để trồng rừng, thu lợi cho cá nhân. Ảnh: Q.N
Diện tích đất này nằm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, nhưng đã bị lấn chiếm trái phép để trồng rừng, thu lợi cho cá nhân. Ảnh: Q.N
Lên top