Cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao: Hơi vô lý, quyền tự do cá nhân mà...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.