Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm: UBND TP. Vinh giải quyết ngay sau khi Lao Động phản ánh

Lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV
Lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV
Lối đi vào nhà bà Huyền đã bị hộ bà Hằng lấn chiếm một phần gây cản trở. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM