Cần bảo vệ môi trường cho Di sản Chùa Cầu

 Nguồn nước thải đang từng ngày đe dọa, xâm hại chân Chùa Cầu, và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . ảnh Trọng Thanh
Nguồn nước thải đang từng ngày đe dọa, xâm hại chân Chùa Cầu, và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . ảnh Trọng Thanh