Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đình chỉ các đoàn tham quan “nhà máy” sữa New Zealand

Nhiều xe khách cỡ lớn chở khách tham quan "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Nhiều xe khách cỡ lớn chở khách tham quan "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Nhiều xe khách cỡ lớn chở khách tham quan "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Lên top