Cấm sách tham khảo ngay và luôn, trả lại tiền mua sách cho phụ huynh

Sách giáo khoa lớp 1 bắt buộc trong chương trình chỉ có 8 cuốn, không có sách tham khảo. Ảnh Đ.H
Sách giáo khoa lớp 1 bắt buộc trong chương trình chỉ có 8 cuốn, không có sách tham khảo. Ảnh Đ.H
Sách giáo khoa lớp 1 bắt buộc trong chương trình chỉ có 8 cuốn, không có sách tham khảo. Ảnh Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top