"Cảm ơn người mẹ Nga đã sinh ra Đặng Văn Lâm!"

Lên top