Cấm đường phục vụ chợ hoa Xuân 2020: Tiểu thương tất bật trưng bày hàng hoá

Lên top