Cấm đòi nợ thuê, dẹp nạn quăng mắm tôm, xịt sơn, khóa trái cửa nhà...

Một người dân ở Đồng Nai bị công ty đòi nợ thuê “khủng bố tinh thần” bằng việc dán tờ rơi bêu tên khắp khu phố nơi sinh sống. Ảnh: Ng.Nguyên.
Một người dân ở Đồng Nai bị công ty đòi nợ thuê “khủng bố tinh thần” bằng việc dán tờ rơi bêu tên khắp khu phố nơi sinh sống. Ảnh: Ng.Nguyên.
Một người dân ở Đồng Nai bị công ty đòi nợ thuê “khủng bố tinh thần” bằng việc dán tờ rơi bêu tên khắp khu phố nơi sinh sống. Ảnh: Ng.Nguyên.
Lên top