Cải tiến “Tiếng Việt” thành “Tiếw Việt”: Ông Bùi Hiền đã sai lầm như thế nào?

Ông Bùi Hiền và đề án cải cách chữ viết bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng
Ông Bùi Hiền và đề án cải cách chữ viết bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng
Ông Bùi Hiền và đề án cải cách chữ viết bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top