Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng quyền lợi

Hàng trăm hộ CBCNVC khu tập thể Đổng Quốc Bình không được mua nhà theo Nghị định 61. Ảnh: P.V
Hàng trăm hộ CBCNVC khu tập thể Đổng Quốc Bình không được mua nhà theo Nghị định 61. Ảnh: P.V