Cải tạo chung cư cũ ở Hải Phòng: Cty Hoàng Huy tiến hành xây chung cư 29 tầng không phép?