Cải tạo chợ lấn đường thoát hiểm, chữa cháy, “bít cửa” nhà dân

Doanh nghiệp cải tạo Chợ Phường 1 rào chắn lối đi vào nhà dân. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp cải tạo Chợ Phường 1 rào chắn lối đi vào nhà dân. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp cải tạo Chợ Phường 1 rào chắn lối đi vào nhà dân. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top