Cái đích của sự học

Cái gốc của sự học là học làm người (ảnh TL)
Cái gốc của sự học là học làm người (ảnh TL)
Cái gốc của sự học là học làm người (ảnh TL)
Lên top