Cách tính thời điểm nghỉ hưu và hưởng lương hưu thế nào?

Từ năm 2021, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng  cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Ảnh Đức Long
Từ năm 2021, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Ảnh Đức Long
Từ năm 2021, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Ảnh Đức Long
Lên top