Cách ly tại nhà: Thực hiện nghiêm túc sẽ là chiến lược dập dịch hiệu quả

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, thí điểm tại TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, thí điểm tại TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, thí điểm tại TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top