Cách khai báo tạm vắng để không bị xóa hộ khẩu từ ngày 1.7

Lên top