Cách đăng ký tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM

TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 6 từ ngày 3.8. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 6 từ ngày 3.8. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 6 từ ngày 3.8. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top