Các trường hợp không phải nộp lệ phí khi làm căn cước công dân

Cán bộ công an TP.Hà Nội thực hiện thao tác lăn tay làm Căn cước công dân. Ảnh: CAHN
Cán bộ công an TP.Hà Nội thực hiện thao tác lăn tay làm Căn cước công dân. Ảnh: CAHN
Cán bộ công an TP.Hà Nội thực hiện thao tác lăn tay làm Căn cước công dân. Ảnh: CAHN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top