Các trường đại học có được phép thu tạm ứng học phí hay không?

Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng. Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng. Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng. Ảnh: NVCC
Lên top