Các tổ chức hội không nên tiếp tay cho "tour 0 đồng"

Hàng trăm người già, cựu chiến binh đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2-phường Vinh Tân (TP. Vinh) theo lời mời "tour 0 đồng". Ảnh: QĐ
Hàng trăm người già, cựu chiến binh đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2-phường Vinh Tân (TP. Vinh) theo lời mời "tour 0 đồng". Ảnh: QĐ
Hàng trăm người già, cựu chiến binh đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2-phường Vinh Tân (TP. Vinh) theo lời mời "tour 0 đồng". Ảnh: QĐ
Lên top