Các mỏ quặng "lậu" vẫn thách thức chỉ đạo của Chủ tịch Yên Bái

Mỏ quặng Nậm Búng II của công ty cổ phần Hà Quang vẫn hoạt động dù đã có yêu cầu di dời khỏi điểm mỏ, không được tận thu. Ảnh: CTV.
Mỏ quặng Nậm Búng II của công ty cổ phần Hà Quang vẫn hoạt động dù đã có yêu cầu di dời khỏi điểm mỏ, không được tận thu. Ảnh: CTV.
Mỏ quặng Nậm Búng II của công ty cổ phần Hà Quang vẫn hoạt động dù đã có yêu cầu di dời khỏi điểm mỏ, không được tận thu. Ảnh: CTV.
Lên top