Các hàng quán xoay xở tìm cách thích nghi khi phải đóng cửa phòng dịch

Nhà hàng, quán ăn ở Hà nội tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.
Nhà hàng, quán ăn ở Hà nội tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.
Nhà hàng, quán ăn ở Hà nội tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top