Vụ hàng trăm lao động tại các điểm liên kết với Cung văn hóa Việt Tiệp có nguy cơ mất việc:

Các DN đề nghị quan tâm đến đời sống của người LĐ

Người LĐ tại các điểm liên kết của Cung văn hóa Việt Tiệp lo lắng mất việc trước Tết.
Người LĐ tại các điểm liên kết của Cung văn hóa Việt Tiệp lo lắng mất việc trước Tết.