Đất công bị sử dụng sai mục đích tại Sóc Sơn (Hà Nội):

Các cơ quan chức năng huyện đùn đẩy trách nhiệm

Một phần khu đất làm bãi đỗ xe tĩnh đã được Cty Gia Linh chuyển đổi thành đại lý mua bán xe máy. Ảnh: Cao Nguyên
Một phần khu đất làm bãi đỗ xe tĩnh đã được Cty Gia Linh chuyển đổi thành đại lý mua bán xe máy. Ảnh: Cao Nguyên
Một phần khu đất làm bãi đỗ xe tĩnh đã được Cty Gia Linh chuyển đổi thành đại lý mua bán xe máy. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top