Cả thị trấn thiếu nước, người dân sắm bơm tăng áp để "tranh" nước về nhà

Nước sạch nhỏ giọt tại 1 hộ dân ở thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Hưng Thơ.
Nước sạch nhỏ giọt tại 1 hộ dân ở thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Hưng Thơ.
Nước sạch nhỏ giọt tại 1 hộ dân ở thị trấn Cửa Việt. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top