Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện: Đưa người ngoài danh sách vào vẫn hụt 4,2 tỉ

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng lũ lụt cuối năm 2020. Ảnh: NV.
Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng lũ lụt cuối năm 2020. Ảnh: NV.
Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng lũ lụt cuối năm 2020. Ảnh: NV.
Lên top