Cà Mau: Ngồi nhà vẫn xin được Giấy đi đường

Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Giấy đi đường mẫu do Trung tâm hành chính công tỉnh Cà Mau hướng dẫn sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top