BV Phụ sản Hải Phòng bác tin thu tiền của sản phụ trong thời gian phong tỏa

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng không thu tiền của sản phụ trong thời gian thực hiện phong tỏa. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng không thu tiền của sản phụ trong thời gian thực hiện phong tỏa. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng không thu tiền của sản phụ trong thời gian thực hiện phong tỏa. Ảnh Mai Dung
Lên top