Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bùn đen, rác thải “tấn công” bãi biển Quy Nhơn