“Bún chém” đoàn cứu trợ: Thiếu đạo đức kinh doanh, thiếu cả tình người

Thông tin phản ánh về quán "bún chém" trên Facebook đã giúp cơ quan chức đăng điều tra, xử phạt quán này 750.000 đồng. Ảnh: Facebook nhân vật.
Thông tin phản ánh về quán "bún chém" trên Facebook đã giúp cơ quan chức đăng điều tra, xử phạt quán này 750.000 đồng. Ảnh: Facebook nhân vật.
Thông tin phản ánh về quán "bún chém" trên Facebook đã giúp cơ quan chức đăng điều tra, xử phạt quán này 750.000 đồng. Ảnh: Facebook nhân vật.
Lên top