Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ bức xúc khi đóng quỹ tới 3 triệu đồng/học kỳ. Ảnh: Huân Cao
Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ bức xúc khi đóng quỹ tới 3 triệu đồng/học kỳ. Ảnh: Huân Cao
Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ bức xúc khi đóng quỹ tới 3 triệu đồng/học kỳ. Ảnh: Huân Cao
Lên top