Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

Ông Châu bức xúc vì phần đất của gia đình chưa được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công đào bới nham nhở. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Châu bức xúc vì phần đất của gia đình chưa được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công đào bới nham nhở. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Châu bức xúc vì phần đất của gia đình chưa được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công đào bới nham nhở. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top