Quảng Trị:

Bức xúc vì bị hạn chế trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bà Hà bức xúc vì mảnh đất diện tích 124m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Hà bức xúc vì mảnh đất diện tích 124m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Hà bức xúc vì mảnh đất diện tích 124m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top