Bức xúc vấn nạn lấn chiếm cổng bệnh viện

Không hiếm hình ảnh người ăn xin trên cầu đi bộ khu vực Giải Phóng - Lê Thanh Nghị. Ảnh: Minh Thiện.
Không hiếm hình ảnh người ăn xin trên cầu đi bộ khu vực Giải Phóng - Lê Thanh Nghị. Ảnh: Minh Thiện.
Không hiếm hình ảnh người ăn xin trên cầu đi bộ khu vực Giải Phóng - Lê Thanh Nghị. Ảnh: Minh Thiện.
Lên top