Bức ảnh cúi lạy cầu xin đeo khẩu trang ở Ấn Độ: Bài học đau xót về COVID-19

Bức ảnh chụp cảnh một nhân viên tổ chức phi chính phủ cúi lạy cầu xin một người đàn ông hãy đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 tại Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Bức ảnh chụp cảnh một nhân viên tổ chức phi chính phủ cúi lạy cầu xin một người đàn ông hãy đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 tại Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Bức ảnh chụp cảnh một nhân viên tổ chức phi chính phủ cúi lạy cầu xin một người đàn ông hãy đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 tại Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top